Grafia - Luonnos
Palvelut
kuvitukset

AD: Tomi Leppänen

Grafia-paviljonki-työnimellä kulkenut projekti on saanut nimen Luonnos – Grafian luova tila. Grafialaiset ovat pitkään toivoneet omaa tilaa, jossa järjestää näyttelyitä ja tapahtumia. Luonnos – Grafian luova tila ilmestyy marraskuussa Helsinkiin, minkä jälkeen se matkaa muualle Suomeen.  
Luonnos-nimellä halutaan ilmentää tilan sisältöjen ennakkoluulottomuutta, monipuolisuutta ja luovuutta. Toivomme, että jäsenet rohkaistuvat ideoimaan/toteuttamaan sisältöjä. Keskeneräisyys on sallittua, jopa suotavaa. Viimeistellyn lopputuloksen sijaan tarkoituksena on herättää keskustelua ajankohtaisista aiheista ja tuoda ihmisiä yhteen. Toiveena on siis luoda matalan kynnyksen tila/open stage, jonne tuoda ja jossa kokeilla ja luoda ennakkoluulottomasti visuaalisen viestinnän suunnitteluun liittyvää sisältöä. 
Instagram: @luonnostila
Back to Top