Muodin historia
Palvelu
Kurssikirjan taitto 

Opettaja
Elina Peltonen

Osallistuin opinnoissani Muodin pääaineen kurssille "Muodin historia" vuonna 2021. Kurssin aikana jokainen opiskelija sai aiheekseen vaatekappaleen, josta hänen piti kirjoittaa vapaasti aiheeseen liittyvä teksti ja ottaa valokuva. Nämä kirjoitukset ja kuvat koottiin yhteiseen kurssikirjaan, jonka taitoin.


Back to Top