PAIMION PARANTOLA
Palvelu
julistesuunnittelukilpailu

Sijoitus
kunniamaininta
Paimion parantola ja Grafia täyttivät 2023 vuonna 90 vuotta. Paimion parantola Säätiö ja Grafia ry kutsuvat visuaalisen viestinnän ammattilaiset sekä opiskelijat tulkitsemaan Aino ja Alvar Aallon näkemystä ihmisen suhteesta ympäristöönsä. Aaltojen näkemys ihmisen, luonnon, arkkitehtuurin ja muotoilun keskinäisistä suhteista oli ajassaan ainutkertainen. 

Kilpailussa piti miettiä miten tätä suhdetta voisi tulkita tässä ajassa ja nykyisissä muuttuvissa ympäristöissä?  Miten perspektiivi on elänyt ja miten se katsoo tulevaisuuteen? Näihin kysymyksiin kilpailun otsikko etsii vastauksia visuaalisin keinoin.
Kilpailun järjesti Paimion parantola -säätiö. Kilpailun pääyhteistyökumppanina toimi visuaalisen viestinnän suunnittelijoiden järjestö Grafia ja yhteistyökumppanina Finnish Design Shop. Kilpailun luova kumppani oli so_helsinki.
"My poster is a celebration of forms and shapes of the Paimio Sanatorium. All the shapes and colors from the poster can be found at the sanatorium but they have been given a new life in a form of different characters.

Can you spot the familiar shapes and colors while visiting in Paimio sanatorium?"

Back to Top